Tisak letaka

Letci spadaju u kategoriju jeftinog oglašavanja s velikom učinkovitosti i interesantan su oblik direktne komunikacije.
Uobičajeni formati letaka su A4, A5 ili A6 a standardno letke tiskamo na 135g. premaznom papiru.
Nudimo vam brz, kvalitetan i jeftin tisak letaka za sve vaše potrebe.
tisak letaka

Cijene tiska letaka:

letak A4jednostrani tisakobostrani tisak
100 kom180kn280kn
200 kom280kn390kn
300 kom370kn490kn
500 kom490kn725kn

letak A5jednostrani tisakobostrani tisak
100 kom140kn190kn
200 kom190kn290kn
300 kom280kn390kn
500 kom350kn490kn
1000 kom490kn730kn

letak A6jednostrani tisakobostrani tisak
100 kom80kn120kn
200 kom140kn190kn
300 kom190kn270kn
500 kom240kn340kn
1000 kom360kn490kn
2000 kom490kn750kn

Cijene se odnose na tisak na 135g. premaznom papiru i ne uključuju dizajn i grafičku pripremu.
Cijene su izražene bez pdv-a.