Tisak ulaznica

Nudimo izradu ulaznica sa varijabilnim tiskom, perforacijom  i uvezom u blok. Svaka ulaznica može biti s drugim podacima ili slikom i sve skupa u jednom bloku.
Standardni formati su 150x70mm i 210x70mm a mogu biti i po narudžbi. tisak ulaznica.

ulaznice

Ulaznice 150x70mm

Ulaznice 150x70mm sa perforacijom i numeracijom

  • tisak – jednostrano – digitalni + varijabilni tisak
  • numeracija i perforacija
  • uvezano u blokove
ulaznice

Ulaznice 210x70mm

Ulaznice 210x70mm sa perforacijom i numeracijom

  • tisak – jednostrano – digitalni + varijabilni tisak
  • numeracija i perforacija
  • uvezano u blokove