Upute za pripreme za tisak

Digitalni tisak XL formata iz role

Priprema u formatima TIFF ili PDF
Minimalna rezolucija slika 150dpi, cmyk kolor mode.
Priprema u mjerilu 1:1, 1:5, 1:10.

Pripreme za izrezivanje trebaju biti u vektorskom formatu AI ili PDF.
Svi elementi moraju biti u krivuljama.
Priprema u mjerilu 1:1, 1:2 i 1:10.

 

 

 

Digitalni tisak iz arka

Priprema u PDF formatu.
Minimalna rezolucija slika 200dpi, cmyk kolor mode.
Napust za obrezivanje min. 2mm i uključene rezne markice.